Контакт

Svyat.com е електронно издание за новини, политика, закони, хороскоп, здраве, любопитни факти и събития, митове и леганди, история, астрология, култура и друга полезна информация.

За банер реклама е възможно да се договори различно рекламно позициониране.

Банер 300х250 всиаки страници – 2 лв/ден.

Банер 300х250 първа страница – 1,50 лв/ден

Банер 468х60 най-горе в сайта, всички страници – 1,50 лв/ден

Банер 300х500 първа страница (долу в дясно) – 1,50 лв/ден

Банер 300х500 всиаки страници (долу в дясно) – 2,50 лв/ден