Европа

Новини от Европа

Стимулирането и обезщетенията за безработен в Щатите

Стимулирането и обезщетенията за безработен в Щатите заради пандемията имат и обратен ефект! Някои републиканци се оплакват, че специалният Конгрес по осигуряване за безработица, създаден за да се справи с пандемията на коронавирус, прави твърде лесно работниците да правят това, което държавните служители казват, че трябва да правят: да  именно да останат у дома. Сенаторите […]

Стимулирането и обезщетенията за безработен в Щатите Read More »

Цените в кърти услугите се променят драстично

Цените в много строителни услуги спаднаха с около 40 % това накара някой фирми за кърти чисти извозва услуги да свалят цените за къртене, почистване и  извозване и демонтиране. Изкопите също имат спад с около 20 % за разлика от хидроизолацията която почти няма и то по разбираеми причини все пак неможе да имаме топлоизолация

Цените в кърти услугите се променят драстично Read More »

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Седалище: Анжер, Франция www.cpvo.europa.eu Службата управлява система за правна закрила на сортовете растения, равностойна на патентна система за новите сортове растения. Те са защитени за срок от 25 или 30 години в зависимост от вида растение.

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) Read More »

Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ (ИАОАК)

Седалище: Брюксел, Белгия eacea.ec.europa.eu Агенцията се занимава с практическите аспекти на европейските програми за финансиране на младежки, студентски и преподавателски програми, както и културни и медийни прояви.

Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ (ИАОАК) Read More »

Евроюст (Европейска агенция за укрепване на съдебното сътрудничество)

Седалище: Хага, Нидерландия eurojust.europa.eu Евроюст подпомага съвместната работа на следователите и прокурорите в страните от ЕС в борбата им с трансграничната престъпност. Организацията има важна роля за обмена на информация и при екстрадицията.

Евроюст (Европейска агенция за укрепване на съдебното сътрудничество) Read More »

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Седалище: Парма, Италия efsa.europa.e Осигурява на Комисията и на обществеността независими експертни съвети за безопасността на храните и рисковете по хранителната верига „от фермата до трапезата“.

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) Read More »

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд)

Седалище: Дъблин, Ирландия eurofound.europa.eu Фондацията представлява информационна банка по въпросите на социалната политика, включително на заетостта и условията на живот, връзки и партньорства в промишлеността, както и на социалното сближаване.

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд) Read More »

Европейски надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС)

Седалище: Брюксел, Белгия (временно седалище) gsa.europa.eu Агенцията управлява европейските програми за спътникова навигация (по-специално „Галилео“ и EGNOS), които осигуряват потенциала на Европа и  последните технологии в тази област.

Европейски надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) Read More »

Европейски институт за изследване на сигурността (IESUE)

Седалище: Дъблин, Ирландия eurofound.europa.eu Фондацията представлява информационна банка по въпросите на социалната политика, включително на заетостта и условията на живот, връзки и партньорства в промишлеността, както и на социалното сближаване.

Европейски институт за изследване на сигурността (IESUE) Read More »

Европейска полицейска служба (Европол)

Седалище: Хага, Нидерландия www.europol.europa.eu Целта на Европол е подобряване на ефективността и сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите от ЕС в борбата им против международната организирана престъпност.

Европейска полицейска служба (Европол) Read More »

Европейска железопътна агенция (ERA)

Седалище: Лил/Валансиен, Франция www.era.europa.eu Агенцията разработва общи методи за безопасност на железопътния транспорт и общи стандарти за оперативна съвместимост на железопътните мрежи за постигане на напълно интегрирана европейска мрежа.

Европейска железопътна агенция (ERA) Read More »

Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Седалище: Хелзинки, Финландия ec.europa.eu/echa Агенцията извършва техническата, научната и административната дейност, свързана с REACH — системата на ЕС за регистрация на химически продукти.

Европейска агенция по химикалите (ECHA) Read More »

Европейска агенция по лекарствата (ЕMEА)

Седалище: Лондон, Обединено кралство emea.europa.eu Комисията се допитва до ЕMEA преди пускането на пазара на лекарства, предназначени за хора или животни. Тя следи за евентуални неблагоприятни въздействия и дава експертно мнение.

Европейска агенция по лекарствата (ЕMEА) Read More »

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на ЕС (Frontex)

Седалище: Варшава, Полша frontex.europa.eu Frontex подпомага държавите от ЕС за правилното изпълнение на правилата на ЕС за контрола на външните граници и при връщането на нелегалните имигранти в родните им страни.

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на ЕС (Frontex) Read More »

Европейска агенция за отбраната (EDA)

Седалище: Брюксел, Белгия eda.europa.eu Агенцията подпомага координирането на способностите за отбрана и сигурност в Европа, включително във въоръжението, оборудването, изследванията и проучванията.

Европейска агенция за отбраната (EDA) Read More »

Европейска агенция за околната среда (EAОС)

Седалище: Копенхаген, Дания eea.europa.eu EАОС предоставя информация на управляващите и на обществеността с оглед на устойчивото развитие и подобряване на околната среда в Европа.

Европейска агенция за околната среда (EAОС) Read More »

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Седалище: Хераклион (Крит), Гърция enisa.europa.eu Агенцията осигурява сигурността на информационните мрежи и данните, съдържащи се в тях, чрез набиране на информация, анализ на риска, разяснителна дейност и разпространяване на най-добри практики.

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) Read More »