Таблицата за умножение – какво трябва да знаем

Таблицата за умножение – какво трябва да знаем

Родителите на учениците често се чудят: как може бързо и лесно да научат децата си на таблицата за умножение?

Това ще им е от полза както за бъдещето, така и за нво 7 клас.

След като се справя с такива неусложнени модели, за детето ще бъде по-лесно да научи таблицата за умножение. Понякога на децата е по-лесно да започнат да ученето за умножение с девет, осем и седем. Така ще бъде много по-лесно да се умножи по шест. И да се справят с умножението с десет и пет още по-лесно.

Разбира се, таблицата за умножение може да бъде преподавана по различни начини, някои деца предпочитат да учат по игрив начин, асоциациите и закономерности. Това помагат на някого, а за някой най-ефективният начин е научаването на изуст.

За да обобщим. Този метод позволява да не научим цялата таблица наизуст, защото тук се използва т.нар. метод на елиминиране.

Нека детето знае, че таблицата за умножение не е толкова голяма. За да направите това, напишете го на хартия (например в тетрадка) под формата на колони, първо изрежете първата колона. Това, защото умножението с едно не е необходимо да се учи. След това пресечете колоната за умножение с 10, защото тя е умножение с единица, като в края е само нула.

Как бързо да научите таблицата за умножение?

Така броят на колоните е намалял от десет на осем. На следващо място, нека се справим с умножението с две и четири, ако детето вече знае първото, тогава няма да има проблеми с второто, изтриваме още две колони.

Остава да се занимаваме с шестте колони. Припомнете си, че продуктът не се променя от пермутацията на факторите, а от останалите колони кръстосваме умножението с един, два и десет, защото с това вече сме разбрали. Освен това във всяка колона може да се научи умножението на числото само по себе си, след което остава да се помни доста малко, по-малко от половината от общата таблица за умножение.