Работата на две места – какво трябва да знаем

С промените в закона за трудови правоотношения вече няма пречки хората да работят на повече от едно работно място. За целта трябва да са назначени на един трудов договор, наричан още договор за вътрешно съвместителство и всеки друг договор, познат като договор външно съвместителство.

Научете тук: https://www.office1.bg/FELLOWES+L80+A4+%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0-c4881-a2515400013/, за някои офис техники, които могат да са ви полезни.

Работно време и почивки при втори трудов договор – съгласно Кодекса на труда лицата работещи на извънреден трудов договор, могат да извършват допълнителните си задължения извън рамките на основния трудов договор. Тук се взема и под внимание минималната междудневна почивка, която е 12 часа и 24 часа между седмична. Общата продължителност и по двата договора за работа не бива да задминава 48 часа седмично. Продължителността на работно време може да бъде променена само между взаимно съгласие на двете страни – служител-работодател и в писмена форма. По Закон, работодателят е задължен да води списък на всички служители работещи извън регламентираното работно време. Всички тези неща са съобразени с реда и законите спазвани от Главна инспекция по труда. Последната при наличие на съображения за сигурността и безопасността на работа може да наложи забрана за превишаване седмичната заетост на работно време. Разберете повече информация за личностното развитие от тук: http://magazinsonda.com/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/326-%D0%BD%D0%BB%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.

Какво да договорим – тук като най-важни неща, които трябва да бъдат уточнени в самото начало е време на работа, трудово възнаграждение и време за почивка. Като трудов час се признават над 4 часа. А така автоматично се придобива и право на годишен отпуск платен. Редът и начина за изчисляване на трудов договор са споменати в Наредба за трудов стаж и трудова книжка, съгласно тях стажът се изчислява за дни, месеци и години. Когато трудовият договор е за работно време под 4 часа, то като стаж за работа се взема под внимание времето от часове, дни, месеци на работа.

Признаване на трудов стаж, придобит при работа по трудов договор за външно съвместителство, лицето има право на платен отпуск веднъж в годината в пълен размер или пропорционално на трудовия стаж. Последният се изчислява по часове, дни, месеци.

Допълнителен трудов договор може да бъде прекратен с предизвестие от 15 дни. Според основанието му лицата назначени на такъв са с право на обезщетение, както за полагаем годишен отпуск, така и стаж. За работещите на такъв договор за 5 дни, обаче тази привилегия се изключва.

Съгласно КСС (Кодекс за социално осигуряване), когато се получават доходи на различни основания, трябва да бъдат внесени осигурителните вноски, върху сбора на всички осигурителни доходи, които не бива да задминават месечния размер по осигурителен доход.

Трудов договор за работа до 5 дни в месеца – такъв договор може да бъде сключен и при наемане за няколко дни. Трудов стаж не се признава, ако времето на работа при втри работодател е под 5 дни работни или под 40 часа седмично. Предимство на този вид договор е, че не се налага задължителен основен трудов договор.