материи и варианти

Материи и варианти в модния проект

Съществуват най-различни материали за изработка на дрехи. Тъкани с матова повърхност и материи, имитиращи различни кожи със или без косъм. Материи, изглеждащи като дантела – в различни стилове, букле – с разнообразна фактура, с възли, с перца и т.н.Съвременният трикотаж се проявява с различна плътност и ефекти върху
повърхността на дрехата. Ползват се мрежести тъкани и воали – леки и прозрачни или по-твърди и тежки… Едва ли е възможно да бъдат посочени различните материи с
техните уникални качества. Позволихме си това изброяване, за да подчертаем
съществуващото многообразие от повърхности и фактури и преди всичко – възможностите, които то предоставя при проектирането на облекло. Следва да се
познават добрите качества на различните материали и ползват, когато осигуряват както удобство, така и уникално звучене.

Разработването на първоначалната идея включва вариантност по отношение на характера на материалите. Различните варианти при избор на материи, съответно фактури, предопределят в голяма степен различни посоки за прецизиране на проекта. Характерната повърхност на материала – фактурата – най-често специално ангажира вниманието на дизайнера и намира силна изява в завършеното изделие, като понякога се превръща в основен реализатор на изграждания образ. Разбира се, фактурите могат да имат и по-деликатно присъствие – чрез тях и техните качества да се търси акцентиране и изява на друг, водещ в определено решение, композиционен елемент – интересна форма или цвят например. В организацията на проекта, активността и характера на определена повърхност могат да присъстват и като фин акцент или търсен, необходим допълнителен щрих.

Освен като характерност и носител на определена визия повърхността на материите има изключително важно значение за пластиката и колорита на композицията. Различните фактури на тъканите, реагирайки различно на светлината, създават светлинни ефекти и нюанси, които подчертават по-рязко или по-плавно отделните форми, изграждащи силуета и общата композиция на дрехата. Чрез повърхността
на тъканите и илюзиите, които създават, може да се изгради плавен преход между отделните части на дрехата или обувката или напротив – да се акцентира върху една от тях.

Източник: mes.bg