бърз кредит за кола

Кредит или бърз заем за кола

Колата в днешно време е необходимост за всеки един човек или семейство. Често обаче ние не разполагаме с цялата сума автомобила, който сме си харесали. Тогава пред нас се изправят три възможности: да изтеглим заем, да изчакаме да съберем по-голяма сума пари или просто да си харесаме друга кола, която влиза в нашия бюджет. Има някои неща, които трябва да се съобразят, ако вие сте решили изтеглите кредит или бърз заем за кола.

Колко реално наистина ще струва автомобила?

Вие сте си харесали чисто нов автомобил и искате да го купите. Банката ви е отпуснала заема. До тук чудесно! Но колко реално ще струва автомобила ви. Все пак вие ще изплащате заема, но той има и лихва. Ако сметнете в дългосрочен план, излиза, че вие ще платите двойна цена на банката за колата.

Обезценява

Още с първата година колата се обезценява с 22% от стойността й. Представете си какво може да се случи след 5 или 10 години. Може да стане така, че да не можете да я продадете и да си вземете нова. В такъв случай заемът, който най-вероятно ще изплащате 5 години, губи смисъла си.

Собственост

Тук идва и другият въпрос – най кой е колата? Дори и да е записана на ваше име, колата реално принадлежи на банката. Това означава, че ако вие не можете да изплатите заема, то банката ще взема колата ви, без да ви пита.

Гаранционен срок

Много собственици на коли предпочитат да си вземат чисто нова кола, тъй като не им се занимава с майстори. Гаранционният срок на една кола е около 3 години, в най-добрия случай – 5. Средно един заем се изплаща за 5 години. Това означава, че вие хем ще трябва да изплащате заем, хем ще трябва и сами да си оправяте колата – тоест имате двоен разход по тази кола.

Източник: creditportal24.com/bg/