Как да регистрирате автомобила в различни седалки

Много често хората се сблъскват със ситуацията, когато е необходимо да се променят документите за притежаване на превозно средство. За съжаление, не всички знаят как да реорганизират колата, слабо си представят реда на действие. Как да се справим, ако на нас се наложи да сме в тази ситуация и какво трябва да знаете?

Ако ви трябват накладки за Ауди Супер 90 може да поръчате и онлайн.

Използваните автомобили, поради достъпни цени са по-търсени на българския пазар. Всеки купувач е изправен пред необходимостта от пренареждане на колата.

Как да го направите правилно, ще разгледаме по-подробно. Вътрешното законодателство предоставя на участниците по сделката няколко възможности как да реорганизират колата: договорът за продажба; дарение; общо пълномощно.

Преди сключването на сделката трябва да бъде проучен внимателно всеки документ, включително талона на превозното средство и други документи за технически прегледи, застраховка ГО и пр.

Най-простият и бърз вариант за регистриране на пререгистрация е участието на предишния собственик на автомобила. В този случай продавачът се обръща към служба „КАТ“ с необходимите документи:

Предоставя се удостоверение за регистрация на автомобили; Договорът за продажба попълнен в 3 екземпляра, включващ данните на страните собственици, колата, размера на продажбата.

Смяната на едно превозно средство на друго лице се поема от купувач. За да регистрира автомобила, ще трябва: договор за продажба с размера на сделката и подписите на страните; Застраховка „Гражданска отговорност“, издадена на предишния собственик.

След закупуването на автомобила, до самата регистрацията на автомобила не трябват повече от 10 дни.

След продажбата на кола може да има и нови номера или да останат старите. Във втория случай регистрацията ще бъде по-евтина. Прехвърлянето на превозни средства под пълно пълномощно се извършва по начин, подобен на описания. Но си струва да се има предвид, че този метод не прави купувача собственик на превозното средство. Дарението също е опция, но такива транзакции по-често се сключват между роднини или когато се пререгистрират за жена.