извозване на стари мебели

Какво трябва да знаете преди, по време и след извозване на стари мебели София

Как да се подготвите, как да се настаните в новия си дом и какво още трябва да знаете, когато вече сте планирали своето извозване на стари мебели София? Предлагаме ви, да разберете, какво трябва да знаете преди, по време и след голямото извозване.

Уредили сте всичко, подписали сте се на пунктираната линия, след покупката на жилището, но ви чака още много работа. Ето как да улесните процеса, както преди, така и след преместване, ремонт или обновяване:

Как да се подготвите за извозване на стари мебели София

Маркирайте календара си с времева линия за събития, водещи до, на и след деня за извозване. Планирайте времето и оставете място за допълнителни дейности напред-назад.

Създайте си график, преди да преместите нещата и да отделите за изхвърляне. Понякога добрата организация и планирането, помагат за намаляване на стреса от преместването.

Съвети в избора на фирма за извозване на стари мебели София

При избора на хамали за изнасяне на тежки товари и стари мебели от апартаменти и къщи има неща, които всеки трябва да знае. Така, например ако ви трябва преместване на офис, с 50 до 60 работни места, предварително трябва да проверите фирмата, която наемате да изпълни поръчката. Проучете дали екипите разполага с нужния ресурс да извършат работата качествено и професионално. Важно е, да сте наясно още, с какви възможности разполагат. Тук, добре се информирайте, както от транспортните средства; така и от самите хамали; инструменти; опаковъчни материали и пр.

Разполагат ли, работниците с нужните качества да направят голямо преместване? Разполагат ли с нужните транспортни средства? След направените проучвания от страна на клиента се установява към коя хамалска фирма да се обърне съответния клиент.

Съвети около самото извозване на стари мебели София

Когато сменяте обзавеждането си, когато правите ремонт или се местите от едно място на друго, често се налага едни мебели да бъдат заменени с други. С изхвърляне и извозване на стари мебели София се грижат професионални екипи. Това, което се изисква от вас може да се сведе до следните:

–  Погрижете се всички стари мебели и вещи. Тези, които трябва да бъдат транспортирани грижливо опаковайте. Това ще помогне за качественото им пренасяне.

–  Извадете от шкафове и чекмеджета всичко чупливо, полезно или непотребно. Вземете със себе си ценности, бижута, документи и валута.

–  В случай, че при извозване на стари мебели ще изхвърляте и стар хладилник, преди това размразете и подгответе за изнасянето му. Същото се отнася и за фризер. Всичко трябва да стане в деня, преди преместването.

–  Ако имате вече списък на вещи, предмети и мебели за извозване, проверете за това, дали са натоварени всички.

–  В случай, че само местите нещата от едно място на друго, трябва да присъствате при разтоварването им. Само така може да сте сигурни, че мебелите, ще бъдат поставени на точното място, където бихте искали.

– Следете как работят наетите хамали. В случай, че сте заръчали демонтаж на мебелите, проверете всичко ли си е по местата. Следете за цялата дейност на екипите от фирмата.

– Разопаковайте нещата и се уверете, че са в състоянието, в което са били натоварени. Това в случай, че не ги изхвърляте, а само временно съхранявате на друго място, докато в дома ви тече ремонт или ако се местите в ново жилище.

–  Всички чупливи неща, поставяйте в кашони, които да са написани отгоре с надпис чупливо.

–  Помнете, че всякакви чупливи предмети, в това число мебели с чупливи части (вратички на витрини, етажерки от стъкло и пр.), както и стъкла, огледала и картини трябва да са професионално опаковани. Само по този начин ще сведете щетите до минимум.

– Осигурете си предпазна мярка от течове и повреди по вашите елементи.

–  Опаковайте всички тежки предмети в малки кутии, а леките елементи отделете в големи кутии.

–  При условие, че само местите с фирма за извозване на стари мебели, номерирайте кашоните и по стаи, където трябва да бъдат транспортирани (дневна, кухня, мазе, хол, трапезария, и др.).

Щом вече знаете толкова много около самото извозване на стари мебели София, време е да пристъпите към действие!

Източник: chistachi.bg