2D чертеж

Каква е разликата между 2D чертежи и 3D чертежи

2D чертежи началото на 3D

Първото нещо, на което са учени инжинерите в компютърно програмиране е разлика между 2D чертеж и 3D чертежи. Компютърното проектиране не е нищо по-различно от това, което се преподава в самите основи.

Какви са разликите, ако сега вие сте начинаещи, предлагам да научите:

2D

Преди това обаче вижте за безплатна платформа за 3D моделиране, 2D чертежи и технологии:

2D чертежи

Когато обектът се възприема по отношение на 2 ос, тогава получаваме 2D интерпретация на обекта. 2D чертежите могат лесно да се нарисуват на лист хартия или друг макет.

По подобен начин 2D компютърното проектиране ни помага да генерираме дву измерен изглед на обекта, продукта. Sofrwares като AutoCAD са водещи в 2D чертежи. В случай, че се спира на 2D, дизайнерът трябва да разбере как може да изглежда крайният продукт. Това ще се стори трудно за хора с нетехнически подход.

2D модериране

3D чертежи

Когато даден обект се дефинира с помощта на 3 оси, тогава го наричаме 3D рисуване. Използва се 3D в компютърното проектиране, с което можем да получим точната продукция на крайния продукт.

Крайният продукт може да се види такъв, какъвто ще бъде и той помага и в реалното производство. Всеки може да прочете и разбере дизайна, преди да се захване с работата.

3D моделирането улеснява продуктите в презентациите, пред потребителите, работниците, рекламите и т.н.

Разлики между 2D и 3D форми

Обектите, които са нарисувани в две измерения, а именно X и Y, се наричат 2D форми. Докато рисувате фигури, когато третото измерение или посока влиза посоката Z, а формата, която се проектира към посоката Z, се нарича 3D фигури. В тази тема ще проучим 2D и 3D форми.

Тези форми са нарисувани на една и съща равнина. Използването на двете форми е специално и се оказва уникално в една и съща област. Повечето хора, които искат да научат 3D форма, трябва да преминат, през 2D чертежи и тогава да пристъпят напред.

2D е основата на 3D, тъй като обучаемият трябва да узнае всички 2D трикове. Преди това да стане, ще му е трудно да рисува 3D фигури.

Формите не са въпрос, но техните равнини определят характеристиката на размерите. Ако проверим разликата между всеки 2D чертеж и 3D чертеж, тогава можем да забележим разликата между 2D и 3D моделите. Да предположим, ако искаме да знаем разликата между квадрата и куба. Квадратът има 4 ръба и 1 лицева страна, а кубът 6 лица и 12 ръба. Това би бил правилният пример за обяснение на разликата.

Обикновено двумерните форми започват във времето, когато сме били малки и сме рисували малки скици в книжки за рисуване. В годините, когато ставаме големи се придържаме към 3D. В графичния дизайн виждаме, че докато се учим, трябва първоначално да натрупаме всички 2D познания и едва тогава ще можем да пресъздадем шестоъгълник, цвете или всяко друго малко същество в 3D моделиран макет.

2D чертежи

 

В заключение:

След проектирането на продукт, първостепенна стъпка е анализът. Това може да е всеки тип анализ, вариращ от прости напрежения до сложна аеродинамика. Използвайки 3D компютърното проектиране за дизайн, можем да анализираме продукта и да гарантираме максимално ефективен продукт. Ако вие искате да стартирате своите първи стъпки в инжинеринга с 2D и 3D, започнете от този адрес: 3dsolid.eu!