Български зъболекарски съюз

Каква е разликата между зъболекар и ортодонт?

Съвременната медицина се развива много бързо. Особено силно тя се променя по отношение на стоматологията. Непрестанно се появяват нови технологии, които позволяват лечение на стоматологични заболявания, повишавайки професионализма на медицинските специалисти.

В речта на един обикновен човек има все повече термини, свързани с тази област, които търсят своите описания, обяснения и специфики. Нека да разгледаме някои интересни точки за стоматологията.

Общият стоматолог лекува проблеми от сферата на стоматологичната хигиена, а ортодонтът работи над проблеми, свързани с изместването на зъбите. В тази статия ще откриете сравнителна характеристика между зъболекар и ортодонт.

И двете професии ортодонт и зъболекар се борят с проблеми в устната кухина, но това не означава, че са едни и същи. Практиката на двете медицински науки се фокусира, върху зъби и венци. В нея има значителна разлика в типа, лечение, насоченост и пациентите.

Много пъти ортодонтът работи в тандем със зъболекар. По този начин се цели да се осигури най-доброто лечение и оптимални резултати. Ортодонтията се формира като друг клон, изцяло различен в стоматологията.

Каква е разликата между ортодонт и зъболекар?

Ортодонтия е високо специализиран зъболекарски клон, който решава проблеми, свързани с подравняването на зъбите и челюстите. Като такава, разбира се, тя е тясно свързана с областта на общата стоматология, но има и много специфични проблеми.

Поради това, професия ортодонт обикновено не извършва общи стоматологични процедури (като поставяне на зъбни пломби, премахване на зъби, избелване и др.). Това са специалисти с най-висок ценз.

Квалификациите и уменията им позволяват да решат широк спектър от структурни проблеми по зъбите и челюстите. Сред често срещаните са струпване или сбити зъби, крива захапка, ударени зъби и много други. В същото време търсенето на добър ортодонт е доста трудна задача и тук много жители се ръководят от „Български зъболекарски съюз“.

Специализираният характер на работата, която се извършва, налага ортодонът да провеждат изследвания над и извън тези, които са необходими за практикуване като общ стоматолог.

Освен 5-годишна степен за бакалавър по дентална хирургия, ортодонтът трябва да получи 3-годишна магистърска степен / доктор по ортодонтия.

Специализираното обучение и професионалното регулиране, както и фактът, че имат опит с пълна гама от ортодонтски състояния, означава, че ортодонтите са признати за най-квалифицираната практика за диагностика, профилактика и лечение на проблеми, свързани с подравняването на зъбите и челюстите.

Пациент, който се нуждае от лечението на ортодонт, не се нуждае от общ стоматолог.

Общият зъболекар разглежда всички аспекти на нужда от стоматологичната помощ и лечение. Неговата цел е да се фокусира над поддържане зъбите и венците здрави. Този лекар може да посъветва пациента да се консултира със специалист, който е извън обхвата на общата стоматология, т. т. ортодонт.

Ортодонтията е специализирана секция от денталната медицина. В нея, лекарят се занимава с възстановяване и лечение на аномалии в устната кухина от всякакво естество.

Квалификация при зъболекар и ортодонт

Зъболекарят практикува като общопрактикуващ доктор, за да получи диплома и нужния стаж по дентална медицина.

За разлика от него, ортодонтът, освен да практикува, трябва да има 2-3 годишно ортодонтско обучение. Последната следва да е одобрена от „Български зъболекарски съюз“  към Министерството на здравеопазването. Така на лицето се издава истински сертификат за ортодонтия и достъп до Български зъболекарски съюз.

Опитният ортодонт е посветен на доброто състояние на зъбите на пациента. Той винаги държи в течение пациента за вида на предстояща работа или процедура.

Ортодонтията се определя като клон на стоматологията, отделен и специализиран, който се занимава с много специфични условия и проблеми.

В заключение: Тези две професии могат да се разглеждат като две взаимно допълващи се или работещи в партньорство.