Ипотечен заем

Ипотечен заем: няколко неща, които е хубаво да знаем

Повечето хора, които решат да си купят жилище, трябва да поискат ипотечен заем от финансова институция, за да могат да го плащат. Поради тази причина, първото нещо, което трябва да направите, е да се информирате за съществуващите оферти за ипотечен кредит, за да вземете информирано решение, което ще е най-доброто за вас.

Ипотеката е вид гаранция. Когато купувате жилище може да го ипотекирате, за да има гаранцията обезщетение с в случай, че не изплатите задължението си. Друг вариант е да ипотекирате имот, които вече притежавате. Този имот, който се предлага и фиксира като гаранция, че заемът ще бъде изплатен, така че ако не бъде върнат в рамките на договорените срокове, финансовата институция би могла със съкратени процедури, да го продаде публично.

Тъй като финансовата институция разполага с особено ефективна гаранция, като тази на ипотекирания имот, тя може да отпусне заема с по-дълъг срок и по-изгодна лихва, отколкото при личните заеми.

Имотът, освен ако не бъде продаден при неплащане, остава собственост на длъжника, който може да го продаде, наеме или преипотекира.

Това не е единствената възможна форма на гаранция. Често финансовата институция изисква към ипотеката да бъде добавена гаранция, която се състои от едно или повече лица, които подкрепят длъжника. Това са така наречените поръчители или съдлъжници.

Не трябва да се забравя, че длъжникът по заема отговаря с цялото си имущество, настоящо и бъдещо, за изплащането на ипотечния заем. Ако продажбата на ипотекирания имот не покрие дълга, субектът, предоставил кредита може да изиска длъжникът да отговори с всеки друг актив, който притежава.

Днес обаче има малко юридически лица, които отпускат ипотечни заеми, при които отговорността на длъжника е ограничена единствено и изключително до ипотекирания имот, освобождавайки се, в случай на неплащане на заема, всички другите активи, които длъжникът има или би могъл да има в бъдеще.

Източник: izgodni-krediti.com