бързи кредити за безработни

Бързи кредити за безработни – възможно ли е?

Тази група от обществото, която не работи по трудов договор поне от 6 месеца, е в неизгодно положение, ако се нуждае от спешен бърз кредит. Доста често на тези хора и се налага да изтеглят кредитен продукт, известен като кредит без доказване на доход. За жалост не всеки заемодател е готов да предприеме риска за отпусне кредит на човек без стабилни доходи.

 

Бърз кредит за безработни – как да ги открием?

 

Този вид кредитиране, което носи риск от финансови загуби, по начало не е част от дейността на банковите, а само на небанковите институции у нас. Препоръките на нашите органи за финансов надзор, използвани през последните години, гласят, че всяка банка е длъжна да проверява детайлно досието и статута на всички кредитоискатели. Ето защо банките прилагат стриктно тази политика във своята практика. По тази причина, гражданите, които не работят или не могат да докажат, че получават регулярен, постоянен доход всеки месец, трудно могат да получат кредит от банка, но могат да получат одобрение от кредитните компании за краткосрочни заеми.

 

Онлайн кредит за неработещи – реалност или мит?

 

Този вид финансов ангажимент за кредиторите е от групата на нерентабилните услуги, които могат да им донесат пасиви в бъдеще. Гражданите, които се намират в затруднена икономическа ситуация могат да кандидатстват за такъв вид кредити, но трябва да са подготвени за това, че кредиторите по всяка вероятност ще искат от тях определени гаранции като извлечение от банковата им сметка. Фирмите се интересуват по-скоро от това какъв е баланса и какво е движението по вашата сметка и дали той ще може да покрие едно такова задължение. В случай, че нямате достатъчно спестявания, кредиторът може да изиска да учредите ипотека върху имот без тежести. Ако нямате възможност да го направите, третият вариант обикновено е да представите гарант, който със свое имущество да обезпечи заема.

Поради това, че за кредиторите вие сте рисков кандидат, те може да ви начислят по-висока лихва.

 

Бърз заем за неработещи – какво трябва да знаем?

 

Добре е да се знае, че всеки път, преди а сключите какъвто и да било договор за кредит, трябва да прочетете общите политики и условия на сайта на избрания от вас заемодател. Разбирайки и приемайки критериите и отговорностите към вас, вие може да получите заем и да излезете от финансовото си затруднение. Ако, обаче, действате прибързано, не проучите всички актуални оферти, не ги сравните и не изберете най-добрата от тях, то има шанс да похарчите много повече пари.