WellsFargo Online Brokerage

Wells Fargo and Company (NYSE: WFC) е $272 милиардно обединение предлагащо финансови услуги като банкови услуги, застраховане, инвестиране, и клиентски финансови услуги в 6000 магазина.

Онлайн инвеститорската част Wells Fargo Online Brokerage е част от Wells Fargo Investments, LLC (WFI). Клиентите могат да търгуват с акции, опции, и повече от 7000 взаимни фонда. Имат достъп до новини, проучвания, реалновременни котировки, тревоги, данъчни и счетоводни услуги през 24/7 с осигурена поддръжка през цялото време. В допълнение на това, Wells Fargo Online Brokerage предлага портфолио и данъчни помощни средства. За инвеститорите които търсят цялостно брокерско обслужване са предвидени 1500 финансови консултанта.

Wells Fargo е първата голяма компания за финансови услуги, която стартира Internet banking услуги (www.wellsfargo.com), и е онлайн от 1995 година. Компанията предлага много лесни за използване и разнообразни услуги в тази сфера. В момента тази услуга има около 3 милиона клиенти.

Wells Fargo осигурява клиентите си с различни акаунти само след едно регистриране например с едно логване в системата могат да се проверят няколко неща като баланса по акаунта за онлайн брокерството, Интернет банковата сметка, кредитните карти и др. от една стартова страница. От всяка страница на сайта можа да се проверят котировките и също може да се търгува както от страницата с котировките, така също и от страницата с позициите. Запазва се голяма история на транзакциите назад.

Основни предимства:

Wells Fargo осигурява клиентите си с помощно средство благодарение на което се следи състоянието на портфолиото и по-конкретно нереализираните печалба/загуба за акциите и взаимните фондове в клиентският акаунт. Друго важно предимство е интегрирането на информация за данъците спрямо всяка една транзакция, която клиента тръгва да извършва.

Основни слабости:

Wells Fargo Online не позволява на своите едновременно банкови и брокерски клиенти да прехвърлят средства между тях в реално време. Друг недостатък са също сравнително по-високите комисионни и помощните средства за финансово планиране са ограничени.