svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Лечение по време на естествения сън

В Америка днес много родители се опитват да лекуват децата си по време на съня им, разбира се, след като на­пълно са   изучили този метод.   Лечението на сън е много успешно, най-вече когато е нужно да бъдат изкоренени ня­какви лоши привички, за да се подобри здравето и да се внуши послушание. По време на съня им родителите раз­говарят с децата и ги заставят да им отговарят. С този прост…

Read More

Съвети за здравето – Твоето задраве зависи от теб

Всички искаме да бъдем здрави. От състоянието на здравето ни зависи нашето самочувствие, работоспособността ни, задо­волството и радостта ни от живота.

Какво обаче правим за собственото си здраве? Най-често нищо или почти нищо. По принцип здравето третираме така, както някога е написал Кохановски: «благородно здраве, никой няма да разбере колко си вкусно, докато не се развалиш». Тогава тър­сим…

Read More

Съобщение

Министерството на отбраната предупреждава жителите на населените места в района на поделение 18 250-Челопечене да не навлизат в зоните, обозначени с предупредителни табели за наличие на невзривени боеприпаси и взривни остатъци, по поречието на река Лесновска, прилежащите рибарници и земеделски площи.

В следващите месеци предстои прочистване на посочените райони. Преминаването през тези зони крие риск за…

Read More

Европа прие декларация за ограничаване на вредното влияние от околната среда върху здравето до 2020 г

Декларация за ограничаване на вредните въздействия от околната среда и климатичните промени върху човешкото здраве до 2020 г беше приета по време на Петата Министерска конференция между 10 – 12 март в Италия, организирана от европейското бюро на СЗО. Тази година нейната тема беше „Защита на здравето на децата в една променяща се среда”. България беше представена от…

Read More

Социалната отговорност на предприемачеството и неговите бенефициенти

Отговорност към клиентите

Едно от основните задължения на всеки предприемач е неговата социална отговорност за продукта или услугата, която предлага на клиентите си. Тя се реализира чрез задължението на собственика да предлага и поддържа добросъвестно следните основни характеристики на стоката или услугата:

  • качество, отговарящо на заявеното от собственика;
  • количество, отговарящо на платената от клиента цена;
  • опаковка, отговаряща на изискванията за добросъвестно съхраняване;|
  • реклама,…

    Read More

ДАЗД и АСП започнаха проверки по случая с пострадалото дете от Сандански

Експерти от Държавната агенция за закрила на детето започнаха днес проверка в отдел „Закрила на детето” към Агенцията за социално подпомагане в Сандански по разпореждане на председателя на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани. Комисията ще изяснява всички обстоятелства, при които е пострадало 2-годишното момченце от Сандански.

Според първоначалната информация момченцето е пострадало при домашно насилие. От март 2009 г. детето няколко…

Read More

“Урбанизация на здраве” са основните акценти на световния ден на здравето през 2010г.

„1000 града – 1000 живота” е мотото на кампанията на Световната здравна организация, под което през 2010 г. ще бъде отбелязан Световния ден на здравето – 7 април. През тази година акцентът е поставен върху урбанизацията като глобален фактор, влияещ на здравето на всички хора и на всеки отделен човек. Според СЗО процесите на урбанизация през последните 30 години създават редица проблеми за здравето на…

Read More

Караджова: Законът за ГМО не застрашава здравето на хората

Промените в закона за генномодифицираните организми не застрашават по никакъв начин здравето на хората и околната среда, заяви екоминистърът Нона Караджова, като потвърди позицията на правителството срещу широкото навлизане на ГМО у нас. Ето какво още каза министър Караджова.

„Законът се отнася единствено и само по отношение на опити в лабораторни условия, след това опити от лабораторни условия, пренесени на полето и за пускане на пазара…

Read More

Общината дава 150 000 лева на болницата в Брезник

Общинските съветници в Брезник решиха местната болница да получи 150 000 лв. от общината. Със здравната каса лечебницата е успяла да подпише само за рентгена и лабораторията. Засега болницата остава общинска.

Председателят на общинския съвет в Брезник Иван Ставрев свика своите заседатели на извънредна сесия, за да могат да се произнесат за съдбата на местната болница. Целият състав на Общинския съвет гласува в подкрепа на това болницата в…

Read More

ВАС потвърди законосъобразността на депото в Суходол

С окончателно решение петчленен състав на Върховен административен съд потвърди законосъобразността на комплексното разрешително, издадено от министъра на Околната среда и водите за експлоатация на депо за неопасни отпадъци „Суходол“-втори етап. Това съобщиха от Столична община.Съдът отхвърли жалбата на Сдружение „Защита здравето и живота на населението и околната среда“ като неоснователна.

Read More

Лечение с растения

P05-05-08_12.26През май и юни, в хубави слънчеви дни сутрин рано събирайте билки, сушете ги и после ги пос­тавете в стъклени буркани, запушени, да постоят още малко на слънце, една мъничка незначител­на тревица или цветенце при нужда са най-добри­те лекари.
Наберете си мащерка, зелени листа от ягоди, те са лечебни. Наберете си и дребна лайкучка. Не ги туряйте на влажни места.
Достатъчно е да вземеш подбел и ще се подм­ладиш. Но трябва…

Read More

Лечение с цветове

coloursВсяка болест се лекува със светлина – черве­на, синя, жълта, портокалова, виолетова – според болестта се избира и светлината.
За вас не е важно да живеете в краските на цветовете, но в енергиите на тези цветове. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже със самата светлина, да се ползва от ней­ните енергии.
Най-красивите шарки ще намерите в растени­ята. Растенията представляват най-великата худо­жествена изложба. Те са страници от…

Read More

Лечение със слънце

28909Слънцето съдържа всички медикаменти в себе си. Няма болест, която да не се подчинява на действието на слънчевите лъчи.
Умният човек, като вижда, че организмът му е лишен от известна енергия, я събира от Слънцето. Той знае, че Слънцето може да набави всякакъв недоимък от енергия в човешкия организъм.
Христос препоръчва Слънцето като метод за лекуване. Когато няма слънце, ще се лекуваш в стаята си – ще превържеш раната със зехтин…

Read More

Лечение чрез храна и пост

postiХраненето е метод за лекуване. По-добър ме­тод от него няма, но трябва да се знае каква хра­на да се употребява и кога да се храни човек.
Продълговатите плодове представляват инте­лигентност, а валчестите, кръглите – живот и чув­ства. Плодовете не са нищо друго, освен съвкуп­ност от енергии, които функционират в тия форми.
Картофите придават само едно качество на човека – правят го доволен, да се задоволява с малко. Ябълката придава следните качества…

Read More

Лечение с вода

s6

Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста.
Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм – порите, чрез които да про­никва жизнената енергия, която постоянно го об­новява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна меж­ду външния и вътрешния въздух.
Хининът пресича треската, но не я лекува. Вместо да…

Read More

Лечение чрез дишане

1032333e5c4779fcad4d52e053399225897fb6Въздухът е склад на Божествените енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си.
Всяка Божествена енергия, която слиза отго­ре, трябва да мине първо през дихателната систе­ма, оттам да се качи в ума“ й после да слезе в сърцето.
Дишането у всеки човек е различно. То се оп­ределя от степента на неговото развитие. Болни­ят обикновено диша бързо. Животните също ди­шат бързо. Здравият човек диша плавно, спокой­но, в зависимост…

Read More

Начини за общо лечение

photo_veryСъществуват няколко начина за лекуване на болни. Единият начин е лекуване от природата. Оставете болния на природата, няма да се мине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява. Оба­че има и трети начин на лекуване – Божественият. Там болния оздравява моментално.
Човек има четири допирни точки с Бога -…

Read More

Причини за болестите – Петър Дънов

ImageХКойто не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите на природата. Всяко нару­шение или отклонение води към заболяване. Отк­лонението може да е станало преди много години, но последствията идват днес. Който намери при­чината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта…

Read More

Небесните тела и здравето – Петър Дънов

23788

Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще човек ще достигне високо развитие. Той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Планетите са живи ра­зумни същества, с които човек е непосредствено свързан, но не знае това, нито пък има познание за съществата, населяващи тези планети.
Животът на човека се изразява чрез материя­та. Колкото повече се развива съзнанието на чо­века, толкова повече той се свързва със…

Read More