svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Търсене в Интернет

Ако не успеете да намерите желаната информация, използвайки познанията от предишната секция, е добре да се обърнете към онлайн услуга, която да намери тази информация вместо Вас. С течение на времето са се наловили три вида такива услуги: директорийни, машини за мета търсене и пълзачи.

Първият пълзач бе създаден през 1993г. и се наричаше World Wide Worm. Той пълзеше от един на друг сайт, индексирайки всички страници и…

Read More