професия

Жена-Водолей и мъж-риби

Връзката между госпожа-Водолей и господин-Риби ще бъде пре­димно под знака на фантазията. Те ще живеят в някакъв свой свят, който ще ги спасява от ударите на грубата действителност. Двамата си подхождат много, макар че имат различен тип въображение. Те ще могат да съчетаят хармоничната си любов с хармонично сътруд­ничество в професиите си. Много често двамата […]

Жена-Водолей и мъж-риби Read More »

Ученици ще управляват Митница Бургас за един ден

Ученици от Търговската гимназия в Бургас ще поемат управлението на Митница Бургас на 22 март 2010 г. по програмата „Мениджър за един ден“ на фондация „Джуниър Ачийвмънт България“. Инициативата се провежда под патронажа на финансовия министър Симеон Дянков. Началникът на Митница Бургас Валери Стефанов лично ще въведе младите мениджъри в управлението на най-голямото финансово учреждение

Ученици ще управляват Митница Бургас за един ден Read More »

Изчисляване и удържане на данъка

Сумата на данъка за данъчната година се определя  върху данъчната основа по определена таблица. Авансови плащания и удържане на данъка. Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности по извън трудови правоотношения, лицата отдали движимо или недвижимо имущество под наем, рента или аренда, както и нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда за облагане

Изчисляване и удържане на данъка Read More »

Други последици от развода

Всичко което засяга имуществените отношения без СИО 1.Отпадане  на взаимното наследяване и изгодите  от разпореждания /мортис кауза – с оглед на смъртта / направения от единия съпруг в полза на другия през време на брака  чл. 104 СК .- императивна разпоредба . С влизане в сила на бракоразводното решение автоматично по силата на закона отпада

Други последици от развода Read More »

Същност и компоненти на работната среда

Режим нa икoномичecкa свобода Нека да се вземе един пример. Две строителни фирми – една малка и една голяма, се срещат с един и същ проблем – неизпълнение на доставката на даден продукт – дограма за обектите им. Практиката показва, че голямата фирма много бързо се справя с проблема, а малката тьрпи загуби и в

Същност и компоненти на работната среда Read More »

Клиенти

Какво съдържа разделът? Съдържанието на раздела се определя от характера на потреблението на самия продукт. Следователно клиентите могат да бъдат: физически лица, фирми (държавни и части), държавни институции, публични институции, недържавни сдружения и обединения с идеална цел и други. Каква е структурата на раздела? Структурата на раздела се определя от характера на потребителите. Ед­но примерно

Клиенти Read More »

Изпълнение на наказателните постановления

Изпълнението е последната фаза на административно-наказателния процес, то предполага влязло в сила НП 4ши съдебно решение. Как точно ще протиче това производство зависи от вида на наложеното наказание. При наложено наказание обществено порицание то се изпълнява пред организацията където работи или членува лицето. При наложено наказание временно лишаване от право да се упражнява определена професия

Изпълнение на наказателните постановления Read More »

Административно наказание

Административното наказание е реализация санкцията на адм.правна норма израз на адм.наказателна държавна репресия спрямо нарушението. Генералната превенция се изразява в това, че с налагане на наказанието ние въздействаме предупредително възпиращо на всички членове на обществото да се въздържат от извършване в бъдеще на нарушение. Наказанията са в ЗАНН – чл. 31 и сл. от ЗАНН.

Административно наказание Read More »

Часовник с герб от министър Свилен Нейков за Павлина Филипова

Талантливата българска биатлонистка Павлина Филипова реши да се отдаде на треньорската професия и на предстоящото си майчинство. На вълнуваща среща в родния си град Берковица снощи Павлина събра съотборнички, свои треньори, спортисти  и приятели и обяви, че се разделя с активната си състезателна дейност, но не и с биатлона, защото оттук нататък ще се занимава

Часовник с герб от министър Свилен Нейков за Павлина Филипова Read More »

Данък върху доходите на физическите лица

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху доходите на ФЛ. С този данък се облагат доходите на ФЛ, доходите на предпр., на ЕТ и доходите на някой предприятия, които са ЮЛ. Облагаем е общият годишен доход и за данъчна

Данък върху доходите на физическите лица Read More »

Дипломират агенти за сватби и погребения

СОФИЯ. Професия сватбен агент влиза в списъка на новите специалности, които ще бъдат изучавани в професионалните школа. Точното наименование е „организатор на весели празнични ритуали“. Младежите, които я изберат, ще получават допълнителни познания по културна история, естетика и икономика. Освен нея като нова в списъка влиза и професията на погребалния агент. Новост е и специалността

Дипломират агенти за сватби и погребения Read More »