Сватбата на царския син

Може сърцето да знае какво ще донесе животът. Видях едно време исполински изваяния, възправени всред пустинята — каменни изваяния видях, които пеят при изгрев. Беше ранна сутрин — светла заран в пустинята. Слънцето обливаше каменните човеци с портокалов блясък, а върху пясъка огромните им тела отхвърляха далечни модри сенки. В очите им грееше тържество, но […]

Сватбата на царския син Read More »