svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Ясновидство

Нарекох този метод „Фиксиране на кристал“. Това е способност твърде близка или тъждествена на ясновидст-вото. Вместо късче кристал може да се употреби всеки блес­тящ предмет с полирана повърхност. Трябва просто да сед­нете и да наблюдавате повърхността, докато върху нея за­почнат да се появяват различни картини. Понякога не ста­ва бързо, но е необходимо търпение. Напълно възможно е по този начин да узнаете, дори в алегорична форма, на­меренията или постъпките на…

Read More

Фламандската живопис през XVII век

В края на XVI сек Нидерландия се дели на две части: южната –   Ф (андрня, под властта на испанските крале, а северната — Холандия, след дьлгл борби успява  да си извоюва самостоятелност п става буржоазна република. Холандия приема   идеите на Рефор­мацията, а Фландрия запазва католицизма. Затова и там_феодално-католическата

нация остава силен и ръководещ фактор в целия икономически  и  културен живот, а така също н…

Read More

Вечеря на посланиците на държавите-членки на ЕС

На 11 февруари 2010 г. в хотел „Краснаполски” в Амстердам бе организирана вечеря за посланиците на държавите-членки на Европейския съюз. Поводът бе приключването на инициативата „Холандия през очите на европейските посланици”, в която се включиха посолствата на страните от ЕС, акредитирани в Хага, чрез предоставяне на изготвени от тях картини, посветени на Нидерландия. Посолството на Република България участва с две картини, които бяха високо оценени…

Read More