svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Електронна поща

В INTERNET потребителите могат да комуникират помежду си асинхронно или в реално време. Асинхронно означава, че между момента на предаване и момента на приемането му може да има неопределен период от време, като получателят не е задължен да чака получаването на съобщението. Това в известен смисъл е удобно, тъй като получателят може да прочете и отговори в желан от него момент. При обмен в реално време получателят е длъжен…

Read More

История на мрежите и Интернет

Компютърните мрежи са около нас повече от 25 години и в този период те изминаха дълъг път от средство за общуване между няколко хиляди компютърни специалисти до средство за активен обмен на информация между учени, преподаватели, студенти, инженери, лекари, бизнесмени и широк кръг от други специалисти. Процесът на демократизация на обмена на информация по мрежи през последните години е твърде широк. Сега те обхващат не само традиционни възли като…

Read More

Широколентовият достъп до интернет продължава да нараства

internet kabelНавлизането в Европа на широколентовия достъп до интернет продължава, като за една година броят на използваните за целта фиксирани линии е нараснал с повече от 11 милиона. Съгласно доклад, публикуван днес от Европейската комисия, към юли 2009 г. 24 % от населението на ЕС разполагат с широколентов достъп до интернет спрямо 21,6 % към юли 2008 г. Докладът показва също така, че мобилният широколентов достъп бързо…

Read More