svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Цифрови подписи

Освен за криптиране и декриптиране на информацията, криптографията може да се използва и за други неща. Идентифицирането е случай от най-важните области при изграждането на връзки на доверие. Логично е, че може да се има доверие на някой, само ако се знае кой е той. В много случаи идентифицирането се прави чрез подписване па документ. За да бъдат електронните докумемти легални трябва да има механизъм, който да осигурява средство…

Read More