svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Над 4000 човека посетиха международната трудова борса – „Европейски ден за заетост”

Повече от 4000 човека днес посетиха втората поред международна информационно-трудова борса „Европейски ден за заетост”, в хотел „Хилтън”, организирана от Агенцията по заетостта.
Над 6000 бяха реализираните консултации и интервюта с работодатели и EURES -съветници, а броя на приетите CV-та надхвърли 2500. Повечето от интервютата бяха проведени на английски, немски и френски език, което бе и причина повечето работодатели да…

Read More

Пълна заетост и качество на труд в ЕС

Пълна заетост и качество на труд, което ще се постига в следните области:

-Насърчаване на създаването на повече и по-добри ра­ботни места- чрез повишаване квалификацията, под­крепа на предприемачеството, особено за малките и сред­ните предприятия, разширяване предлагането на услуги, даване приоритет на равните възможности, засилване ро­лята на инициативите на ЕС и на ЕСФ.

-Предвиждане и управление на промените и адаптиране към новите условия на…

Read More