svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Първоинстанционният съд

Първоинстанционният съд е създаден след 1989 г. с цел да раз­шири зашитата на правата на европейските граждани и предприе­мачи. Той се състои от поне един съдия от страна- членка, като броят на съдиите се определя от Европейския съд. Мандатът им е 6 години, като на 3 години съставът се обновява. Те си избират председател с три годишен мандат и определят правила за прилагане…

Read More