svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Европейска комисия

Тя работи за общите интереси на Съюза. Председателят и членовете й се излъчват от страните- членки и се назначават след утвърждаване от Европейския парламент. За осигуряване на функционирането и развитието на общия пазар Комисията (чл. 211):

*има право на законодателна инициатива  и представя предложения в Парламента и Съвета;

*може да взема решения в своите компетенции при изпъл­нение на актовете на Съвета и Парламента….

Read More