Търсене на пари за сделки и транзакиции /активни пари/

Изразяването на паричната наличност във времето дава възможност за условно разграничаване между двата вида пари /активни и пасивни/. Развитието на паричната наличност е функция на времето. Ако представим това графически – начупена линия. Връхните точки отговарят на прихода, а наклонените отсечки на интервалите, през които постепенно се разходват. “Пасивните” пари са тази част от паричните […]

Търсене на пари за сделки и транзакиции /активни пари/ Read More »