ястия

Есенна гъба

Tricholoma terreum юни — декември Расте из иглолистните гори в големи количества. У нас се намира в княжевската борова гора, долнолозенската борова гора и из всички наши планини. Шапката отначало е гуглеста, а после права. Цветът й е сивосинкав — миши цвят. Отгоре е покрита с бледи радиални кафяви линийки и е влакн- еста и […]

Есенна гъба Read More »

Сърненка,рогачка

Sarcodon imbricatum август — октомври Расте по високите планински иглолистни гори на големи групи и на са­модивски полукръгове. Среща се на Витоша в местността „Яворови присои“ откъм Бистрица, под хижа „Алеко“, под връх „Скопарника“, в местността „Тодо-рово гюбре“, хижа „Еделвайс“, хижа „Кумата“, и то на големи групи. Нами­раме я също в други наши планини —

Сърненка,рогачка Read More »

Майска гъба

Tricholoma Georgii април — юни Расте из всички видове гори, но предпочита ливадите и тревистите места, като образува самодивски кръгове или малки групи и от един пасаж може да се наберат два-три килограма. У нас се среща на Витоша в местността „Ка-лугерови ливади“ към Бистрица и по ливадите на с. Долни Лозен. Шапката е дебела,

Майска гъба Read More »

Масловка, боровка

Suillus luteus а п р и л— ноември Расте предимно в иглолистните гори, като предпочита младите борови на­саждения и окрайнините им. Често расте между мъховете и тревите, под боровите насаждения, но се среща и расте високо в алпийския пояс под кле­ковете. Среща се на групи, семейства, а и единично около София, Курило, с. Долно Камарци,

Масловка, боровка Read More »