Организацията за Европейско икономическо сътрудничество

Организацията за Европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС) е създадена през 1948г. с първоначалната идея да админист­рира помощта по плана „Маршал”. Впоследствие тя инициира формирането на Европейския платежен съюз- за преодоляване на ва­лутни дефицити и създаване на кредитни облекчения. Наред стова ОЕИС се насочва към либерализация на търговията и координиране на националните политики. Като правило организацията работи […]

Организацията за Европейско икономическо сътрудничество Read More »