Юрисдикция в Интернет

Интернет създава глобално село без глобални закони, ето защо юрисдикцията в Интернет е много важно нещо. Ако В Интернет се извършва бизнес е важно да се знае този бизнес под юрисдикцията на коя държава се намира. Ако даден електронен бизнес се намира във Франция, а клиента в Италия или Испания, трябва да се знае чия […]

Юрисдикция в Интернет Read More »