юридическо значение

Гражданскоправни норми – видове

2.1. Понятие. Гражданскоправните норми са общи правила , предназначени продължително време да действат върху поведението на гражданскоправните субекти, които не са индивидуално определени. Гражданско правните норми са средство за постигане на определени социални цели, което налага тяхното действие да бъде поставено в определени граници. 2.2.Видове В ГПр литература класификацията на различните видове норми се основава […]

Гражданскоправни норми – видове Read More »

Гражданскоправни норми – видове

Понятие. Гражданскоправните норми са общи правила , предназначени продължително време да действат върху поведението на гражданскоправните субекти, които не са индивидуално определени. Гражданско правните норми са средство за постигане на определени социални цели, което налага тяхното действие да бъде поставено в определени граници. Видове В ГПр литература класификацията на различните видове норми се основава на

Гражданскоправни норми – видове Read More »