юридическия фиш

Обект на защитата

Чрез негаторния иск се постига защита както на правото на собственост, така и на ограничените вещни права (Решение № 48/1995 г., IV г.о.). Този е искът, чрез който се постига и адекватна защита на сервитутите. За разлика от Закона за имуществото, собствеността и сервитутите (отм.), където последните са подробно уредени и за тях е предвидена […]

Обект на защитата Read More »

Обект на защитата

Установителният иск може да се използва за защита както заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото лице установява, че правото заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото лице установява, че собственост, така и заключението на вещото лице не е оспорено от

Обект на защитата Read More »