svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Способи за придобиване на собствеността

Юридическите факти с проявлението на който правните норми предвиждат възникване или прекратяване на вещни права се означават, като способи за придобиване на собственост. Тези способи са установени от закона. Правните субекти нямат право да уговарят други юридически факти или фактически състави, с които да придобиват или изгубват вещни права. Съгласно чл.77 от ЗС Правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по…

Read More