юридическите лица

Определяне на митническата облагаема стойност

Митническата облагаема стойност се изчислява чрез вземане предвид производствените разходи  и печалбата на стоката. Митническата облагаема стойност е данъчната стойност при определяне на митните сборове. Юридическите лица трябва да представят митническа декларация, в която се посочва митническата облагаема стойност.  При определяне на митническата облагаема стойност чрез изчисление не трябва да се допуска: за основа да […]

Определяне на митническата облагаема стойност Read More »

Мениджмънт на митата при юридическите лица

Представлява съвкупност от методи за вземане на решения, които да осигуряват минималното митническо плащане и максимална печалба. Мениджмънта на митата при юридическите лица става на базата на следните принципи: законност – минимизирането на митническите плащания не трябва да е в противоречие със законовите норми. Предимство на крайния резултат пред междинния. Професионализъм и коректност в отношенията

Мениджмънт на митата при юридическите лица Read More »