юли

Към целта от 1993 година

a)    Границите на общия пазар Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на митническите бариери в рамките на Общността и създаването на Обща митническа тарифа, приложима за стоки от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе постигната на 1 юли 1968 г. Митата обаче са само един вид преграда …

Към целта от 1993 година Read More »

Зелена гълъбка

Russula virescens юли — октомври Расте в широколистните гори, храсталаците и по покрайните на горите. У нас се среща по всички планини из широколистните горски пояси. Шапката в началото е полукълбеста, после сводеста. Цветът й е про­менлив — зелен, жълтозелен, кафявозелен. Частично избелява и се напуква на неправилни парченца, които остават като петна по шапката. …

Зелена гълъбка Read More »

Бясна гъба

Russula emetica юли — октомври Расте в боровите гори и горските поляни често поединично. Цветът на шапката е кървавочервен, много променлив. Срещат се по­тъмни и по-светли видове. Шапката отгоре е леплива и затова често е на­кичена с игли от бор или с треви. По края ръбът е набразден. Месото е бяло и крехко. Пластинките са …

Бясна гъба Read More »

Красива гълъбка

Russula lepida юли — октомври Расте в широколистните гори, по окрайнините на храсталаците, а също и в иглолистните гори. У нас я намираме предимно в Лозенската планина, Средна гора и Витоша. Шапката отначало е кълбовидна, а после става плоска и в средата малко вдлъбната. Цветът й е керемиден. Пластинките са белезникави, гъсто наре­дени и заловени …

Красива гълъбка Read More »

Кафява гълъбка

Russula vesca юли — октомври Расте, както другите гълъбки, разпръснато в широколистните и иглолист­ните гори, а също и в храсталаците. Можем да я срещнем из всички наши планини. Шапката е от светлокафява до тъмнокафява, а на места като избеляла. Месото е бяло и твърдо. Пластинките също са бели и гъсто разположени. Пънчето е бяло, без …

Кафява гълъбка Read More »

Жълта сърненка

Hydnum repandum юли — октомври Расте във високопланинските гори на групи или редици. У нас се среща във Витоша, Рила, Стара планина, Пирин и др. Шапката е различно оцветена (бледожълта, жълтокеремидена), безформена и с издути места отгоре. Иглите под шапката стърчат като бодлите на тара­леж и са различно дълги. Пънчето е неправилно, по-светло и е …

Жълта сърненка Read More »

Бронзова манататарка

Boletus aereus юли — октомври Расте в смесените гори, но обича повече шарените сенки. Намира се по всички наши планини. Шапката отначало е сивокафява, а като застарее гъбата, тя потъмнява — до тъмнокафяво и дори до черно. Месото е доста дебело, а цветът му е бял. При разчупване потъмнява. Тръбичките отначало са бели, а по-късно …

Бронзова манататарка Read More »

Червена масловка

Boletus subtomentosus юли — октомври Расте във всички видове гори и по поляните поединично. У нас се среща из всички наши планини. Шапката е заоблена отгоре и е оцветена кафявожълто — по-тъмно или по-светло. Месото е бледожълто, като при разчупване не променя цвета си или леко посинява. Пънчето е извито, на цвят жълто и окрасено …

Червена масловка Read More »

Как да се грижим за кожата през лятото

Излегнати на шезлонг на вилата или въртящи мотиката в зеленчуковата градина, ние искаме да бъдем чаровни и привлекателни. Как да постигнем това? Своите козметични тайни споделя с нас актрисата Кармен Електра. Защитни кремове. В летните дни трябва да отделим специално внимание на слънцезащитните кремове. Кармен никога не забравя за тях. Косата. Подложена на слънчево облъчване, …

Как да се грижим за кожата през лятото Read More »