Водна детелина, горчивче, богородична лъжичка, блатен трилистник — Menyanthes trifoliata L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae

Разпространение. Среща се из блатистите, мочурливите и торфените места до 2000 м н. в. главно в Южна България. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см безлистно стъбло и дълго, пълзящо, членесто коренище. Листата са сочни, триделни, обратно яйцевидни, с дълги дръжки, които в основата си са разширени във влагалище. Отгоре са по-тъмнозелени. Цветовете […]

Водна детелина, горчивче, богородична лъжичка, блатен трилистник — Menyanthes trifoliata L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae Read More »