svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Антропогенни туристически ресурси на Япония

Токио – столица на Япония . В административните си граници столицата има население 12млн. души , но практически населението е много повече . Той се намира в средата на равнината Канто , като формира около себе си свръхагломерация от многополюсен характер с население 38млн. души .

Токио става столица през 1868г. след революцията Мейджи . Тогава властта на шогуните е ликвидирана . Япония се отваря към…

Read More