svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Съединение на черепа

Костите, изграждащи черепа се съединяват преобладаващо посредством една от разновидностите на влакнестите съединения – шевове. Челната, теменната и тилната се съединяват чрез зъбчати шевове. Зъбчатия венечен шев съединява челната с 2 теменни кости, сагиталния шев – 2 теменни кости помежду им, а ламбовидния шев – 2 теменни с най-голямата част на тилната кост – люспата.

Люспестият  шев свързва люспата на слепоочната кост с теменната…

Read More

Видове стави

Цилиндрични стави

Типична цил. става е  между зъба на втори шиен прешлен, предната дъга на първи шиен и напречната му връзка. В нея движенията са около вертикалната ос, която преминава надлъжно през зъба. Дниженията са въртене главата наляво, надясно, основно положение. Тези стави се означават като едноосни. Разновидност на цил. стави са макаровидните (ставите между костите на пръстите).  Втора разновидност са спиралните…

Read More