svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Международно частно право

МЧП е съвкупност от правните норми на отделна държава, които уреждат имуществените и свързаните с тях лични- граждански правоотношения с международен елемент интересуващи тази държава. Нормите на МЧП са свързани тясно с нормите на ГПр. МЧП урежда също граждански правоотношения но с международен елемент. Межд. елемент в едно гр. правоотношение може да се прояви, както във вр. с един от основните съставни елементи на това…

Read More

Търговското право

Търговското право е съвкупност от всички правни норми , които уреждат отношенията пораждащи се в търговията. Следователно търговското право е особеното за търговията частно право. Щом това е така основно за търговското право е понятието търговия. Търговията се осъществява чрез размяна, която съединява производството с потреблението чрез циркулация на благата, за да достигнат те до потребителите за които са предназначени. Ал.1 на чл.1 от ТЗ…

Read More

Източници на семейното право

От 68г. у нас сем.правната уредба е кодифицирана , 68 г. – приет първия СК , сега действащия е от 85 г.  До 68 год. – действат последователно Екзархийския устав – 45 год. , Наредбата закон на брака – 1945 год, която за първи път уреди като единствено допустима форма на брака – гражданския брак .  Частична кодификация – ЗЛС – 49 год.

До…

Read More