svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Правни сделки.Понятие

Сделките са свързани с ежедневието на човека. Има сделки, които се сключват от правните субекти, но от които не произтичат правни последици. Но има сделки, които се сключват от ФЛ и ЮЛ и от тях настъпват правни последици. Тези правни последици са търсени или целени от правния субект. Става дума за сделките, които са признати и уредени от правото, поради което от тях настъпват правни…

Read More