svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Народна медицина-възпаление на далака

Далакът лежи от лявата страна на подребрената област. Той има важна защитна роля в организма против заразните болести. В много редки случаи далакът заболява самостоятелно. В повечето случаи се засяга вторично. Възпалението и подуването на далака се наблюдава като последица на малария, тиф, родилна треска, цироза на черния дроб. Болният усеща болка и тежест от лявата страна под ребрата. Изгубва апетит, появява се треска, често…

Read More

Кръвен здравец — Geranium sanguineum L. Сем. Здравецови — Geraniaceae

Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи склонове на планините, повече в предпланинския пояс на страната.

Описание. Многогодишно тревисто растение със силно раз­клонено коренище. Листата са срещуположни, длановидни, много­кратно разсечени, с приятна миризма и дълги дръжки. Цветовете са единични, червени, разположени върху дълга съчленена дръжка, с петлистна чашка, петлистно венче и 10 тичинки. Плодът се раз­пада на 5 едносеменни дяла. Коренището е силно разклонено. Цъфти през юни—август.

Read More