svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Мениджмънт на проекти

Проектът е система от дейности със следните основни характеристики:
G    имат определен хоризонт във времето;
G    водят до постигане на определени резултати;
G    създават ново качествот.е.предизвикват промяна;
G    подлежат на планиране и контрол.
При разработване на проекти се следва следната хипотетична последователност:
На 1-во ниво се разработва стратегията, тя осигурява политиката в определен сектор.
На 2-ро ниво се разработва програма – тя представлява съвкупност от проекти, участници и финансови средства, насочени към постигане на…

Read More

Жените страдат преди цикъл

Ако страдате от пременструален синдром /ПМС/, може да се чувствате толкова неспокойни, депресирани или раздразнителни, че да не успявате да се справяте с ангажиментите у дома или на работното място. Обикновено оплакванията спират скоро след започване на цикъла и за съжаление се повтарят отново след месец. Вместо да се примирявате и да страдате, можете първо да промените начина си на живот. Отделете си лично време, дори само 15-30 минути на ден. Спортувайте, посетете салон за красота, слушайте музика. Хранете…

Read More