Философия и религия

Въпросът за отношението между философия и религията е един от най-разглежданите, защото е труден. Основните възгледи са три: 1.Religion contra Philosophie. Вярата се утвърждава в противопоставяне на разума и се отхвърля философията,която е излишна и дори вредна. Тя е домогване да се опознае и обясни света с помощта на  разума. Такива претенции и задачи обаче […]

Философия и религия Read More »