svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Меднянка

Hygrophorus (Limacium) russula
Расте повечето в ниските дъбови гори и храсталаците.
Шапката отначало е сводеста, по-късно сплесната, а най-после слабо фу-ниевидна и отгоре дребнозърнеста. Цветът й е тъмно розовочервен, ръбът по-светъл и в млада възраст завит надолу. Пластинките са бели до слабо червеникавобели, понякога с червеникави петна, гъсто подредени, не­еднакво дълги, разклонени и минават върху пънчето, което е месесто, плътно и покрито с розовочервени люспици.
Вкусна гъба, но…

Read More

Зелена сурогризка

Amanitopsis vaginata var. crocera ю н и—o к т o м в p и
Среща се в широколистните гори и по-рядко в иглолистните. Обича по­вече покрайнините на храсталаците и поляните около тях. Расте поединично и в малки групички по няколко.
На повърхността на земята се появява бяло продълговато яйце, което, когато плодното тяло вътре в него нарасне и се развие, се разпуква и от него излиза плодното…

Read More

Кафява гълъбка

Russula vesca
юли — октомври
Расте, както другите гълъбки, разпръснато в широколистните и иглолист­ните гори, а също и в храсталаците. Можем да я срещнем из всички наши планини.
Шапката е от светлокафява до тъмнокафява, а на места като избеляла. Месото е бяло и твърдо. Пластинките също са бели и гъсто разположени. Пънчето е бяло, без пръстенче и стеснено към основата.
Готви се пържена с ориз, а може да се…

Read More

Брош — Rubia tinctorum L. Сем. Брошови — Rubiacae

Разпространение. Брошът расте из храсталаците, край дво­ровете и оградите предимно в Източна и Южна България.

Описание. Многогодишно тревисто растение с четириръбесто, грапаво стъбло, достигащо на височина до 1,5 м, и дебело до 1 см, пълзящо коренище с многобройни коренчета. Листата са разположени прешленовидно по стъблото, по 4—6 в прешлен. Те са ланцетовидни, яйцевидни или елиптични и заострени. Както стъблото, така и листата имат израстъци за залавяне на растението…

Read More