Къде е силата

Затова ние можем да характеризираме хипнотизма ка­то състояние на съзнателен покой гари извънсъзнателната дейност. Причината за факта, чс хнппотизмът е полезен за лечебни целп, ние откриваме в индивидуалната сила на из-вънсъзнателното състояние. Тук сс намират движещите си­ли. Божественият закон на природата се състои в това, че тя се стреми да премахне болестите и отклоненията сама […]

Къде е силата Read More »