Черна гълъбка

Russula nigricans юни — октомври Расте из широколистните и иглолистните гори групово. Намира се във всички наши планини. Шапката отначало е изпъкнала, а после хлътва. Ръбът й се подвива. Цветът й първоначално е бледожълт, а после преминава от сивокафяв до черен. Месото е синобяло, а като се разчупи, става виненочервено. Пластин­ките са дебели и при […]

Черна гълъбка Read More »