Софисти

След гръко-персийските войни в древна Гърция настъпва период на политически, културен и стопански разцвет. Демократизират се управлението и образованието, тъй като се признават еднакви права на всички свободни граждани /не и на робите/. В такива периоди няма почва за дълбоки философски изследвания, тъй като охолният живот води към повърхност. Вместо това започва изучаването на практическите […]

Софисти Read More »