РИОСВ ще подпомогнат общините да предприемат действия за постигане на съответствие с нормите за качество на въздуха

Ръководният екип на МОСВ проведе среща с директорите на регионалните структури на министерството с цел да бъдат предприети действия за постигане на съответствие с нормите за качеството на атмосферния въздух /КАВ/, и по-специално за нивата на фини прахови частици в районите с регистрирани превишения. Данните от мониторинга за 2008 г. показват превишаване на нормите за […]

РИОСВ ще подпомогнат общините да предприемат действия за постигане на съответствие с нормите за качество на въздуха Read More »