ХЕИ

Специализиран административен контрол

Специализирания административен контрол се основава винаги на изрично нормативно овластяване, при което със специален норамативен акт стриктно, подробно и изчерпателно се определя: От кого се упражнява контролът; Върху кого /върху кои органи, върху кои техни дейности, направления/; С какви методи се осъществява контролът; Правните средства за въздействие върху контролираните органи и длъжностни лица. На практика […]

Специализиран административен контрол Read More »

Специализирана полицейска операция на територията на столицата

Извършена е проверка на 10 питейни и увеселителни заведения, проверени са 204 посетители Тази нощ столичните полицаи проведоха поредната операция на територията на София за контрол над спазването на обществения ред. Служителите на реда са предприели действия за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, установяване на лица от криминалния контингент, непълнолетни, проституиращи, разпространители на наркотични

Специализирана полицейска операция на територията на столицата Read More »