Божур — Paeonia decora And. Сем. Лютикови — Ranunculaceae

Разпространение. Божурът расте в храсталаците, сухите каменливи места, редките гори и поляните в цялата страна, но главно в Сливенски, Старозагорски, Варненски, Хасковски окръг и доли­ната на р. Струма. Описание. Многогодишно тревисто растение с право сочно стъбло, високо до 1 м. Има късо коренище, от което излизат вретеновидно надебелени и разклонени корени (грудки). Листата са едри, […]

Божур — Paeonia decora And. Сем. Лютикови — Ranunculaceae Read More »