Данък върху печалбата

 Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху печалбата. Облагането с този данък нормативно е уредено в ЗКПО. Този закон урежда облагането на: – печалбата и доходите на местните и чуждестранните ЮЛ, включително организациите на бюджетна издръжка, както и на […]

Данък върху печалбата Read More »