франчайзинг

Франчайзинг

Наименованието идва от английското “франчайз”, което буквално означава привилегия дадена от суверен на човек или група хора. Приоритетните области на прилагане на франчайзинга са: G    обществено хранене; G    производство и търговия с безалкохолни напитки; G    търговия на дребно (вериги от супермаркети и магазини); G    услуги свързани с използването на автомобили, отдаване под наем, сервиз и […]

Франчайзинг Read More »

Мениджмънт в глобална среда

Мултинационалните компании правят бизнес в две или повече страни. Всяка компания трябва да извърши три дейности преди да вземе решение да стане мултинационална: 1.    да се обслужва международния пазар – фактори; размера на пазара, благосъстояние на купувачите, географско разположение, правителствени отношения към бизнеса, наличието на квалифицирана работна сила; 2.    да направи маркетинг на продукти и

Мениджмънт в глобална среда Read More »

Процес на създаване на МБ – организационно изграждане Избор на форма за стартиране на бизнеса

Най-често хората, които имат намерение за започването на някакъв бизнес, действат по инерция, по подобие на онова, което са наблюдавали, или имитират бизнеса, в който са участвали като изпълнители. В това няма нищо лошо. Такива са хилядите малки бизнеси, които в миниатюрен вид възпроизвеждат онова, което правят големите в бизнеса. Традиционното навлизане в бизнеса е

Процес на създаване на МБ – организационно изграждане Избор на форма за стартиране на бизнеса Read More »

Фрагментацията на големите фирми

Възраждането и  нарастването на малките фирми може да бъде отнесено към променените стратегии на големите фирми. Много големи фирми в края на 70-те и началото на 80-те години реагират на нарасналата несигурност на пазарното търсене, технологичните иновации и трудовите пазари с разчленяване на своите процеси и чрез субконтракти, лицензи или франчайзинг за дейностите си. Относно

Фрагментацията на големите фирми Read More »