формули

Няма универсална формула за развитие на интуицията

Някои хора достигат до нея чрез медитация или чрез усъвършенс¬тване на някой свой талант или предпочитан спорт. Често съм чувала да казват, че интуицията е резултат от духовна наг¬ласа, но не е точно така. Всеки има интуитивна способност, помагаща му да се справя с живота, така че тя не е духовна цел. Настроението за размисъл […]

Няма универсална формула за развитие на интуицията Read More »

Формули и различни начини за лечение на болести

1. Господи, в Тебе е всичкото ми упование. Помогни ми, прати ми Своята помощ. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе. 2. Господи, от сега аз ще посветя целия си живот на Тебе и ще работя заради Тебе. Остави ме на Земята. 3. Аз, който служа на Господа, искам тялото ми да

Формули и различни начини за лечение на болести Read More »